رحمت‌الله نبیل: نتایج دور اول انتخابات برنده ندارد

انجنیر رحمت‌الله نبیل، رییس تکت انتخاباتی امنیت و عدالت امروز (۹میزان) در «نشست رسانه‌یی تیم امنیت و عدالت در پیوند به انتخابات ۶ میزان» گفت: با توجه به تقلب گسترده‌ای که صورت گرفته نتایج دور اول انتخابات برنده ندارد و کمیسیون انتخابات باید آماده‌گی خود را برای رفتن به دور دوم بگیرد.

رییس تکت انتخاباتی امنیت و عدالت گفت که قرار اطلاعات ما، برخی از تیم‌ها برای به‌دست آوردن یک رای ۱۸۰ تا ۲۲۰ دالر مصرف کرده‌اند. آقای نبیل نبود نام رای‌دهنده‌گان در برخی از محلات را عمدی خوانده و گفت: در محلاتی که تیم حاکم رای نداشتند، مشکل نبود نام رای‌دهنده در فهرست وجود داشت و این‌کار عمدی صورت گرفته است. وی اضافه کرد: تیم‌هایی که می‌گویند برنده استند، می‌خواهند افغانستان را یک‌بار دیگر به سوی بحران سوق دهند. در مقابل این‌ها باید موضع قاطع گرفته شود و برای‌شان فهمانده شود که مردم افغانستان دیگر نمی‌گذارند که شما افغانستان را به طرف بحران ببرید.

رحمت‌الله نبیل از کمیسیون انتخابات خواست که آرای سیاه و سفید را تفکیک کرده و اعتماد از دست‌رفتۀ مردم را احیا کنند. او اضافه کرد: برای تیم «امنیت و عدالت» تنها و تنها آری بایومتریک شده قابل پذیرش است و بس. بر بنیاد اطلاعات ما به رغم کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج از برگه‌ها وارد دیتابیس می‌شود نه از بایومتریک. وی خطاب به کمیسیون انتخابات تصریح کرد: در مجموع ۲۹ هزار دستگاه بایومتریک در سراسر افغانستان توزیع شده بود؛ اما اکنون ۵ هزار دستگاه به مرکز انتقال یافته و بس؛ از میان ۱۱ میلیون برگه رای‌دهی صرف دو میلیون آن استفاده شده است؛ بقیه دستگاه‌ها و برگه‌ها کجاست؟

رییس تکت انتخاباتی «امنیت و عدالت» تاکید کرد که ما از هر فیصله‌ای که منجر به شفاف‌سازی نتایج انتخابات گردد، حمایت می‌کنیم. همچنان وی اضافه کرد: تیم امنیت و عدالت در نشست بعدی طرح جلوگیری از بحران را با مردم افغانستان شریک خواهد ساخت. تعهد ما مقطعی نبوده و بل‌که درازمدت است. آقای نبیل تصریح کرد: هردو تیم دست به تقلب زده‌اند؛ یکی به‌زور تفنگ و دیگری هم با استفاده از امکانات دولتی و پول بیت‌المال. قرار اطلاعات یکی از تیم‌ها ۱۷۵ میلیون دالر در کمپاین‌های خود مصرف کرده است. به میلیون‌ها دالر از استخبارات بیرونی در کمپاین استفاده کرده‌اند. افغانستان را میان قومندان‌ها و قراردادی‌ها، مانند کیک تقسیم کرده‌اند. کم‌رنگ بودن مشارکت مردم در انتخابات، سیلی محکمی است بر روی رهبران حکومت وحدت ملی.

رحمت‌الله نبیل تصریح کرد: برای سلامت افغانستان باید انتخابات به دور دو برود. برندۀ معنوی انتخابات ما هستیم؛ زیرا از بدخشان گرفته تا نیمروز آرای پاک داریم.

 

مرتبط