ستون‌های ثبات افغانستان

ستون‌های ثبات افغانستان، چشم‌انداز طرح بومی تیم «امنیت و عدالت» به رهبری انجنیر رحمت‌الله نبیل است که در موسسه مطالعات حقوقی و  سیاسی افغانستان با حضورداشت شمار زیادی از شخصیت‌های صاحب‌فکر، اهل فرهنگ و اصحاب رسانه به‌عنوان نسخۀ نجات افغانستان توسط آقای رحمت‌الله نبیل ارائه گردیده‌است.

برای مطالعه این مجموعه روی عنوان زیر کلیک کنید:

ستون‌های ثبات افغانستان

مرتبط