میزان ۱۳۹۸

میزان ۲۵, ۱۳۹۸
دیدار سفیر کانادا با انجنیر رحمت‌الله نبیل

دیف متکلف، سفیر کانادا در کابل دیروز چهار شنبه (۲۴ میزان) با انجنیر رحمت‌الله نبیل، رییس تیم «امنیت و عدالت» دیدار کرد. در این ملاقات در خصوص وضعیت جاری در...

Continue Reading
میزان ۱۴, ۱۳۹۸
رحمت‌الله نبیل: نتایج دور اول انتخابات برنده ندارد

انجنیر رحمت‌الله نبیل، رییس تکت انتخاباتی امنیت و عدالت امروز (۹میزان) در «نشست رسانه‌یی تیم امنیت و عدالت در پیوند به انتخابات ۶ میزان» گفت: با توجه به تقلب گسترده‌ای...

Continue Reading