میزان ۱۳۹۸

میزان ۳, ۱۳۹۸
خطوط اساسی تیم امنیت و عدالت

تیم «امنیت و عدالت» بر اساس درک مشترک از دردهای مردم افغانستان و درک وضعیت جاری برنامه‌ها و راه‌کارهای خود را برای ساختن افغانستان تدوین کرده و برای عملی شدن...

Continue Reading
میزان ۱, ۱۳۹۸
ستون‌های ثبات افغانستان

ستون‌های ثبات افغانستان، چشم‌انداز طرح بومی تیم «امنیت و عدالت» به رهبری انجنیر رحمت‌الله نبیل است که در موسسه مطالعات حقوقی و  سیاسی افغانستان با حضورداشت شمار زیادی از شخصیت‌های...

Continue Reading
سنبله ۲۰, ۱۳۹۸
طالبان با خارجی‌ها می‌نشینند و به مذاکره می‌پردازند؛ اما در افغانستان فرزندان ما را می‌کشند

محترم رحمت‌الله نبیل، نامزد انتخابات ریاست جمهوری کشور در گفتگوی ویژه‌ای که با تلویزیون جهانی طلوع‌نیوز داشت در خصوص انتخابات ریاست جمهوری، مذاکرات صلح، برنامه‌های تکت انتخاباتی «امنیت و عدالت»...

Continue Reading
سنبله ۲۰, ۱۳۹۸
متن مصاحبه انجنیر رحمت‌الله نبیل با طلوع‌نیوز-بخش اول

متن مصاحبه انجنیر رحمت‌الله نبیل با طلوع‌نیوز بخش اول پرسش: تا سه هفتۀ دیگر قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، آماده استید که به رقابت بروید؟ پاسخ: بلی. با...

Continue Reading